Toczenie

Toczenie to rodzaj obróbki skrawaniem np.: metalu, drewna, tworzyw sztucznych. Stosowany jest najczęściej do obrabiania powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych przedmiotów w kształcie brył obrotowych. Podczas toczenia obrabiany materiał obraca się, a narzędzie nóż tokarski przesuwa się równolegle do osi obrotu przedmiotu lub prostopadle do niej, bądź wykonuje oba te ruchy równocześnie. Toczenie stosuje się głównie w celu otrzymania powierzchni walcowatych, stożkowych i kulistych. Obrabiarka, na której wykonuje się toczenie to tokarka.


Tokarki Konwencjonalne

 • toczenie elementów typu wałek, tarcza

Tokarki sterowane numerycznie

 • TZC32NC – toczenie elementów klasy tarcza
 • TUR50SN – toczenie elementów klasy wałek

Tokarka Karuzelowa SKJ10

 • toczenie elementów do średnicy 1200
 • wysokość toczenia do h=800
 • waga elementu do 3 ton

Podział tokarek:

 • stołowe, kłowe (uniwersalne wykorzystywane są do nacinania gwintów)
 • wielonożowe (skrawanie wieloma nożami jednocześnie stosuje się do produkcji seryjnej)
 • tarczowe, płytowe stosowane do obróbki przedmiotów o dużej średnicy małej wysokości)
 • karuzelowe, rewolwerowe (stosuje się do przedmiotów o złożonych kształtach, posiada głowicę rewolwerową, mocuje się w niej narzędzie do obrabiania)
 • półautomatyczne i automatyczne tokarskie