Obróbka skrawaniem

Obróbka skrawaniem – rodzaj obróbki ubytkowej polegający na ścinaniu małych części obrabianego materiału zwanych wiórami. Proces ten realizuje się narzędziami skrawającymi. Cechą wszystkich takich narzędzi jest klinowy kształt części roboczej, zwanej ostrzem skrawającym. Przedmiot, jak i narzędzia skrawające muszę zachowywał podczas procesu obróbki odpowiednie położenie i wykonywać odpowiednie ruchy względem siebie. Obróbka skrawaniem wykonywana jest na obrabiarkach.


Sposoby realizacji obróbki skrawaniem:

 • frezowanie (walcowe, czołowe) – kształtowanie płaszczyzn i rowków
 • toczenie – do obróbki powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych przedmiotów w kształcie brył obrotowych
 • wiercenie – wykonywanie otworów
 • rozwiercanie – wykańczanie otworów walcowych
 • powiercanie – powiększanie otworów walcowych
 • przeciąganie i przepychanie – wykańczanie otworów niewalcowych
 • struganie i dłutowanie – obróbka narzędziem wykonującym ruch posuwisto-zwrotny

Rodzaje obróbki skrawaniem:

 • zgrubna
 • średnio dokładna
 • dokładna
 • bardzo dokładna