Frezowanie

Frezowanie – obróbka skrawaniem płaszczyzn i powierzchni kształtowych. Polega na oddzieleniu warstwy materiału za pomocą obracającego się frezu na obrabiarce, przy czym przedmiot obrabiany powoli się przesuwa lub obraca, ruch główny obrotowy wykonuje frez.

Cechą charakterystyczną frezowania jest ruch obrotowy narzędzia – freza (prostopadle do osi posuwu) z jednoczesnym ruchem posuwistym przedmiotu obrabianego względem freza lub freza względem przedmiotu obrabianego.

Krawędzie skrawające freza nie pracują wszystkie równocześnie lecz kolejno jedna po drugim, przy czym styk narzędzia z materiałem następuje tylko na krawędzi freza. Obrabiarka, na której wykonuje się frezowanie nazywa się frezarką.

Frezowanie konwencjonalne

Posiadamy możliwość frezowania elementów o gabarytach do: 1200x500x500